כדי להיות דמות שיש כלפיה משמעת וכפיפות נכונה הכרחי שיהיה שילוב של חום ודרגה אחת מעל. כשילדים רואים הורים עקביים שדורשים מעצמם ולא מוותרים על שום זיז, לא בחופש ולא בבית, ילד שרואה את אביו קם במסי"נ לתפילה למרות ששניהם חזרו יחד עייפים- הוא רואה ולומד להעריך הנה אבא מסוגל למה  שאני עדיין לא מסוגל

דוגמה אישית

במאמר הקודם בנושא הסמכות דנו במהותה של הסמכות והדגשנו כי היכולת להפעיל סמכות אמיתית תישמר רק אם היא אכן במטרה להיטיב עם הכפופים לסמכות

עם זאת גם כאשר מטרת הסמכות הינה להיטיב היא תחזיק מעמד רק אם היא תבוסס על הערכה אמיתית מצד הילד להורה

דהיינו כאשר אנחנו משתמשים בכוח שבידינו לטובת הילדים ובמקביל אנחנו גם מוכיחים בהתנהגותנו על רמת התנהגות גבוהה מרמתם, ילד שרואה את הוריו עובדים על עצמם ודורשים מעצמם אומר לעצמו-  אלו הורים איכותיים יש לי, הנה הם מסוגלים להתעלות מעל עצמם, הם מתגברים- יש לי על מי לסמוך!

הנהגה זאת משדרת לילד כוח ונותנת לו בטחון להישען ולסמוך על הוריו

כך שהסמכות בנויה בבסיסה משני חלקים:

  1. דאגה ומסירות לכפופים
  2. התנהגות אישית מעודנת המעוררת הערכה

שני החלקים קריטיים בבנית סמכות, כשהורה מתנהג בצורה מיוחדת ואישיותו מעוררת הערכה אולם יחסו לילד כוחני לא תהיה סמכות, מסיבה זו לצערנו אנו עדים לתופעה שילדים להורים נעלים מאד לא כ"כ מקבלים מהם, מאחר והיחס כלפיהם הינו כוחני

לעומת זאת אנו רואים הורים מסורים מאד שג"כ לא מצליחים לבנות סמכות ולא זוכים למשמעת וזאת משום שהילד לא רואה מצידם שום התגברות או עבודה עצמית הוא לא מרגיש שהם נעלים ממנו  ומשום כך אין בו הערכה כלפיהם וגם לא משמעת.

שמעתי סיפור נפלא, אחד השליחים של הרבי הריי"ץ מלובאוויטש זי"ע ניגש אליו ושאלו-

הוא נמצא באזור נידח בו חיים יהודים שאינם מתנהגים על פי התורה, הוא רוצה להוכיח אותם ולהחזירם בתשובה הבעיה היא  אמר אותו חסיד לרבי שאני צעיר מהם  ואיני יודע אם הם יקבלו את דברי.

ענה לו הרבי: אענה לך בדוגמא מהחיים, שים לב בסאונה יכול לעמוד 'האלים' של העיירה זה שאף אחד לא מעז להתקרב אליו והנה קורה דבר מעניין אותו גיבור עומד כפוף כשמישהו עומד מעליו עם צרור ענפים וחובט בו בכל הכוח והוא לא פוצה פיו. איך יתכן?

ההסבר הוא בסאונה חם מאוד וזה שמכה בו עומד מאיליו…

אם אתה רוצה שדבריך יתקבלו הדגיש הרבי תשדר 'חום' סביבך- הרבה אהבה ובמקביל 'תעמוד מעליהם'- תהיה בדרגה גבוהה מהם, כך שיהיה להם מה להעריך בך וכך תוכל להשפיע…

לסיכום, כדי להיות דמות שיש כלפיה משמעת וכפיפות נכונה הכרחי שיהיה שילוב של חום ודרגה אחת מעל.

כשילדים רואים הורים עקביים שדורשים מעצמם ולא מוותרים על שום זיז, לא בחופש ולא בבית, ילד שרואה את אביו קם במסי"נ לתפילה למרות ששניהם חזרו יחד עייפים- הוא רואה ולומד להעריך הנה אבא מסוגל למה  שאני עדיין לא מסוגל

ילדה שרואה את אמא מתגברת על כעס כשתינוק צורח בזמן שהיא הבת כבר אינה עומדת בזה לומדת להעריך, היא חשה הנה יש באמי משהו שבי עדיין אין, התנהגות נעלה זו מזינה את הסמכות. (מעבר לכך שהיא מהווה חינוך אמיתי לטוב)

נקודות אילו חשובות בכל שלב בחיים ובאות לידי ביטוי באופן מיוחד כשהילדים מתבגרים אז אין לכוח פיזי שום משמעות

ורק התנהגות נעלה מצד ההורים מעוררת כבוד וסמכות.